hr en

Kutije za hranu

Kutije za hranu

Kutije za hranu - FAMI FOOD APROVED linija kutija za prehrambene proizvode posjeduje nekoliko talijanskih i europskih certifikata koji odobravaju korištenje ovih proizvoda u prehrambeno industriji. Ove kutije izrađene su od specijalnih neotrovnih materijala, korištena je plastika koja zadovoljava brojne europske norme, direktive i standarde vezane uz materijale koji dolaze u dodir sa prehrambenim proizvodima, ovisno o liniji proizvoda (Athena, Minerva ili Thema) kutije se mogu naručiti i sa poklopcima.


Fami kutije za hranu