MKM VILIČARI - VW T5 - STOREVAN

Firma MKM VILIČARI iz Bestovja opremila je servisno vozilo Storevan opremom. Osim drvene podnice ugrađena su dva ormarića 1016 x 365 x 900 mm, s lijeve strane su otvorene police sa aluminijskim razdjelnicima, a sa desne strane uz otvorene police, postavljene su i četiri StoreBox kutije sa manjim kutijama za smještaj sitnog pribora i rezervnih dijelova. U samu policu ugrađen je i izvlačni drveni stol sa okretnim škripcem s čeljustima 125 mm. Prilažemo nekoliko slika ugrađene opreme.