hr en

TRUMPF TSC 100 - kalkulator isplativosti

Objavljeno: 28.04.2022
TRUMPF TSC 100 - kalkulator isplativosti

Koliko vremena treba da se TruTool TSC 100 amortizira? Koliko novca kupac može uštedjeti čišćenjem letvica nekoliko puta prije nego što ih zamijeni? Možete pronaći odgovore na ova i druga pitanja pomoću našeg ekonomskog kalkulatora. 

Potrebni podaci/primjer: 

- koliko laser rezača imate / 1

- koliko ima potpornih lamela po stolu / 70

- snaga lasera / < 6kW

- širina stola - dužina lamele / 2 m

Ako proizvodite lamele sami: 

- sati rada / 70 EUR 

- trošak mateijala(prosječno po lameli) 10 EUR

Ako kupujete lamele: 

- cijena lamele (otprilike) / 14 EUR

Interval mijenjanja lamela = interval čišćenja / 8 tjedana

Trošak radnika po satu za izmjenu/čišćenje lamela / 60 EUR

Cijena stroja Trumpf TSC 100 / 4.750,00 EUR

Korišteni habajući dijelovi su uključeni u amortizacijski rok! Manji troškovi dorade (prskanja) zbog ranog čišćenja se ne uzimaju u obzir!

Ranije čišćenje produžuje vijek trajanja gornjih vodilica!

Trošak čišćenja iznosi 44% od troška zamjene godišnje. 

Ušteda na godišnjoj bazi iznosi 7.516,0 EUR

RAZDOBLJE POVRATA ULOŽENOG: 7 mjeseci!


Komentari