hr en

FLAIG TE Magnetsysteme

FLAIG TE Magnetsysteme

Magnetne naprave za podizanje i prijenos tereta, podizni magneti, permanentni, električni ili baterijski. kranske vage. Magnetske stezne naprave, magnetski blokovi i prizme za prihvat i stezanje u svim sektorima obrade metala poput glodanja, brušenja, erodiranja ili u mjeriteljstvu, magnetski alati, pribor, demagnetizatori, izvori napajanja.


Link na online katalog : https://www.flaig-te.de/images/KATALOG_PDF/Katalog_2017_Flaig_englisch_071119.pdf