Uređaji za mjerenje debljine materijala

Uređaji za mjerenje debljine materijala

Princip rada  Ultrazvučnih mjerača debljine je reflekcija ultrazvučnog impulsa. Impuls emitiran sa sonde prolazi kroz ispitani materijal i reflektira se natrag do sonde kada dosegne površinu materijala. Dobivena debljina materijala materijala bazira se na točnom vremenu tranzita ultrazvučnog signala u materijalu.

Ovi uređaji mogu se koristiti za mjerenje debljine stijenke različitih materijala poput metala, plastike, keramike, gumei mnogih drugih.