hr en

Pribor za dizanje

Pribor za dizanje

Ovisno o vrsti tereta koji trebate dizati, u ColumbusMcKinnon programu će te sigurno naći pravi pribor, velik izbor hvataljki za različite vrste roba od limova do paleta, bačvi ili velikih vreća. Velik izbor poliuretanskih,lančanih ili priveznica od čelične užadi.