hr en

Platforme, viseće - specijalne aplikacije

Platforme, viseće - specijalne aplikacije

SKYMAN - specijalne aplikacije obuhvaćaju servisne liftove prilagođene za pristup, inspekciju ili održavanje na ili unutar tornja vjetroelektrana, kao i na svim drugim vrstama tornjeva ili visokih građevina; specijalne platforme za pristup elisama vjetroelektrana, posebna riješenja za dimnjake ili rashladne tornjeve termoelektrana, kao i MAXI seriju platformi za pristup mostovima i nadvožnjacima.

viseće platforme


U ovoj kategoriji još nema proizvoda